For Developers

The blockchain is the next step in the development of innovative tools and applications. And Emercoin offers a wide range of dSDK for tech solutions on blockchain that can bring more intelligence and security to your projects, making them decentralized.

EmerDNS

Bạn có sợ trang web của mình sẽ bị chính quyền đình chỉ? Với chính sách thắt chặt trên khắp thế giới, nỗi sợ hãi của bạn là hoàn toàn thực tế. EmerNDS là một giải pháp.

Hoàn toàn phi tập trung, EmerDNS an toàn trước bất kỳ hình thức kiểm duyệt nào. Không ai có thể sửa đổi lưu trữ của bạn - chỉ có người tạo ra lưu trữ mới có thể thao tác với nội dung của họ

Các trang web EmerDNS có thể dễ dàng giải quyết bằng sự trợ giúp của một số phần mở rộng của trình duyệt, sử dụng máy chủ OpenNIC hoặc qua proxy.

show the best solution
EmerDNS is the best solution:
to protect websites from being blocked by any authorities
to prevent domain names from being altered, revoked, or suspended
to have access to multiple domain zones instead of one
to rent a DNS record with a customizable rental period
to easily delete any records
to use the built-in DNS-server rfc1035
to manage a few subdomains
EmerSSH

Bạn có sử dụng một máy chủ dựa trên PKI? Đừng hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu quản trị viên của máy chủ muốn hành động dơ bẩn. Với EmerSSH, bạn hoàn toàn an toàn.

Thông qua tính chất phi tập trung của nó, EmerSSH không cho phép bất kỳ ai có được các khoá chứng chỉ gốc và do đó giải mã dữ liệu được truyền đi.

EmerSSH có thể được nối tiếp liền mạch với OpenSSH, cho phép bạn thêm linh hoạt trong bảo mật.

show the best solution
EmerSSH is the best solution:
for decentralization of authority and as a result increased security
for easy administration and use
for automatic updating of keys and groups without the help of the administrator
for reduction in price for infrastructure support and its administration
to create absolute trust between distributed participants of infrastructure
EmerSSL

Nếu bạn đang quen sử dụng chứng chỉ SSL để xác thực không mật khẩu , bạn biết đấy cách này rất tốn kém. Tồi tệ nhất, nếu cơ quan chứng nhận của bạn bị mua chuộc, bạn sẽ bị tổn thất rất nhiều. Bây giờ hãy gặp EmerSSL.

Một cơ sở hạ tầng hoàn toàn phi tập trung với chứng chỉ SSL, làm cho các vụ lừa đảo người trung gian trở nên không thể. Và cách này cũng rẻ hơn so với CA tập trung.

Và rất dễ sử dụng: Đầu tiên, tạo chứng chỉ riêng của bạn, và tận hưởng việc không sử dụng mật khẩu, bảo mật và truy cập vào các trang web đã chọn trong nhiều năm.

show the best solution
EmerSSL is the best solution:
for repeated use of one client SSL certificate for authorization on any server in EmerSSL system without compromising security
for the start of secure SSL session only after successful certificate authentication process
to autofill a new account form with data recorded in the blockchain
EmerDPO

Nếu bạn sở hữu khá nhiều thứ, dữ liệu quyền sở hữu của bạn thường được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tập trung, mở cho tất cả các loại thao tác "tập trung". Với EmerDPO thì không.

Một sổ cái phi tập trung của giấy chứng nhận quyền sở hữu, nó có thể được sử dụng trong tất cả các ngành mà bạn không thể ủy thác quản lý quyền sở hữu dữ liệu cho một cơ quan duy nhất.

Từ giấy tờ đất đai đến giấy phép phần mềm đến giấy đăng ký xe, EmerDPO sẽ giúp bạn yên tâm rằng bất cứ khi nào một cái gì đó trở thành của bạn, nó sẽ ở lại với bạn.

show the best solution
EmerDPO is the best solution:
for companies whose goods and services are counterfeited
for organizations that want to receive information about their ultimate customers and to establish contact with them
for brands that want to be attentive to every customer
for manufacturers who want to create forgery-resistant digital passports (with records of sales and resale, maintenance, repairs)
EmerLNX

EmerLNX là một mạng lưới ngang hàng giao dịch đường link quảng cáo dạng văn bản dựa vào mô hình tính tiền theo mỗi click. EmerLNX hoạt động dưới "lnx" tên viết tắt dịch vụ EmerNVS.

show the best solution
EmerLNX is the best solution:
if you are looking for a scalable system without bottlenecks that can slow it down
if you don’t want to pay a middleman for advertisement placement and display
as an ads system without centralized censorship system
if you want to decide how much to pay or to charge for every ad
as a system with a mechanism of paid contextual links, in other words – “advertising without advertising”
if you want to install on your website an ads system that is easy to use and maintain
ENUMER

ENUM là một cách tuyệt vời để trải nghiệm và cung cấp các dịch vụ VoIP miễn phí. Nhưng do kiến ​​trúc tập trung nên nó dễ từ chối cung cấp dịch vụ khi máy chủ quá tải. Với ENUMER thì không.

Được triển khai qua cơ sở hạ tầng EmerDNS, nó cực kỳ nhanh nhờ vào độ phân giải truy vấn cục bộ và khả năng mở rộng vô hạn.

Và, không giống như những gì đã từng xảy ra với sản phẩm tập trung trước đó, nó sẽ không làm bạn thất vọng khi chính quyền trung ương sụp đổ. Bởi vì, vâng, không có chính quyền trung ương ở đây.

show the best solution
ENUMER is the best solution:
to call and receive calls free of charge by publishing in ENUMER
to save costs on calls to toll-free numbers
to shorten the connection time from approximately 2 sec PSTN to 0.3s ENUMER
to improve digital quality and reduce delays due to the reduction of the transcoding chain
to improve signal quality due to the ability to use HD codec
to secure connection through SRTP/ZRTP
to bypass the limit on the number of lines E1/T1
EmerMAGNET

EmerMAGNET là nơi lưu trữ của BitTorrent magnet links dưới tên "magnet" viết tắt dịch vụ EmerNVS.

EmerNVS

Emercoin cung cấp dịch vụ lưu trữ tên->giá trị các cặp trong blockchain của nó (Lưu trữ Name-Value, hoặc NVS).

show the best solution
EmerNVS is the best solution:
to store SSH keys
to store SSL certificates
to store DNS records
to store any records that must be protected from unauthorized changes
EmerTTS

Dấu thời gian đáng tin cậy là một tính năng sắp ra mắt của EmerNVS. Nó tự động áp dụng dấu thời gian hiện tại cho bất kỳ bản ghi nào được thêm vào Emercoin blockchain. Mạng blockchain kiểm tra xem dấu thời gian có đúng hay không và từ chối việc cố gắng tải lên các bản ghi với dấu thời gian khác với thời gian mạng hiện tại hơn ± 2 giờ. Sự tin tưởng vào dấu thời gian, giống như sự tin tưởng trong giao dịch, được tạo ra bởi những nỗ lực tổng hợp của các thợ đào Emercoin. Để truy xuất dấu thời gian, hãy sử dụng lệnh "name_show", trả về thời gian Unix của bản ghi trong phạm vi "thời gian".

show the best solution
EmerTTS is the best solution:
if you need a system that can verify the authenticity of any issued documents
if you want to develop a solution for verification of diplomas, certificates, and other educational credentials
if you have to certify the online accuracy of any documents
Calculating the cost of data storage in EmerNVS
You can calculate the cost of storing data in EmerNVS using the following formula:
Period
1 day
1 month
1 year
5 years
10 years
20 years
9 999 years
Record size of name and values
20 byte
100 byte
500 byte
1 Kbyte
5 Kbyte
10 Kbyte
20 Kbyte
Type of record
Calculation result
Connect with the Development Community
Các công ty sử dụng công nghệ emercoin
Deloitte
Deloitte
Deloitte is a multinational company providing audit, tax, consulting, enterprise risk and financial advisory services.
eZuce
eZuce
eZuce is an innovative technology company that provides enterprises with services for video and voice conferences.
Coca Cola Company
Coca Cola Company
Coca Cola Company is an American food company, the world’s largest manufacturer and supplier of nonalcoholic beverage concentrates and syrups.
Hashing24
Hashing24
Hashing24 is a provider of hashpower for cloud mining of Bitcoin and Ethereum cryptocurrencies.
HODL Finance
HODL Finance
HODL Finance is a service that provides cryptocurrency-backed loans and uses cryptocurrency as collateral.
Bitfury
Bitfury
The Bitfury Group is the largest full-service blockchain technology company in the world.
Eggs Datacenter 
Eggs Datacenter 
Eggs Datacenter is a p2p virtual server platform.
Microsoft
Microsoft
Microsoft Corporation is an American multinational technology company with headquarters in Redmond, Washington.
UnaDesk
UnaDesk
UnaDesk is a project for the construction market.
Aspanta
Aspanta
Aspanta Limited is a Ukrainian company developing the smart cloud services for business and everyone.
Authorizer
Authorizer
Authorizer is a free service that helps to integrate the system of passwordless authorization easily.
I-Teco
I-Teco
I-Teco Company is a leading Russian systems integrator and provider of information technologies for corporations.
PortaOne
PortaOne
PortaOne is a leading global software developer for modern telecommunication companies.
RedHat
RedHat
RedHat is a multinational software company providing open-source software products to the enterprise community.
Beazley Insurance Company, Inc.
Beazley Insurance Company, Inc.
Beazley Insurance Company, Inc. is a provider of professional and general liability insurance products.
Blockchain Development Association of Latvia
Blockchain Development Association of Latvia
BDA of Latvia is an association creating a favorable business environment for blockchain companies in Latvia.
BTU
BTU
Business and Technology University in Tbilisi uses Trusted Diploma, a system that helps to verify the authenticity of graduate certificates.
Infopulse
Infopulse
Infopulse is one of the largest IT outsourcing companies in Europe specialized in software engineering, infrastructure, management, and cybersecurity.
Foundico
Foundico
Foundico is a big and free-of-charge aggregation platform for ICOs and pre-ICOs.
Kolionovo
Kolionovo
Kolionovo Ecosystem is a farm houshold built on the basis of the new model of rural economy.
Lloyds
Lloyds
Lloyd’s is the oldest insurance and reinsurance market located in London.
OpenNIC
OpenNIC
OpenNIC is an open and democratic provider of DNS services.
PeerName
PeerName
PeerName is a company that provides registration of decentralized domain names.
Risk
Risk
Risk Cooperative is a coverholder at LLoyd’s and a specialized strategy, risk and insurance advisory firm.
Trust.Zone
Trust.Zone
Trust.Zone is a provider of truely anonymous VPN service.