ENUMER

ENUM là một cách tuyệt vời để trải nghiệm và cung cấp các dịch vụ VoIP miễn phí. Nhưng do kiến ​​trúc tập trung nên nó dễ từ chối cung cấp dịch vụ khi máy chủ quá tải.

Với ENUMER thì không.

Được triển khai qua cơ sở hạ tầng EmerDNS, nó cực kỳ nhanh nhờ vào độ phân giải truy vấn cục bộ và khả năng mở rộng vô hạn.

Và, không giống như những gì đã từng xảy ra với sản phẩm tập trung trước đó, nó sẽ không làm bạn thất vọng khi chính quyền trung ương sụp đổ. Bởi vì, vâng, không có chính quyền trung ương ở đây.

ENUMER là một hệ thống hỗ trợ lưu trữ điện thoại ENUM trên Emercoin Blockchain, được lưu trữ dưới tên viết tắt dịch vụ là "enum" trong Emercoin NVS.

ENUM, orE.164 Number to URI Mapping, dịch các số điện thoại sang địa chỉ IP, có thể được sử dụng bởi SIP Proxies, cổng VoIP và các hệ thống điện thoại chuyên dụng khác.

ENUMER is the best solution:
to call and receive calls free of charge by publishing in ENUMER
to save costs on calls to toll-free numbers
to shorten the connection time from approximately 2 sec PSTN to 0.3s ENUMER
to improve digital quality and reduce delays due to the reduction of the transcoding chain
to improve signal quality due to the ability to use HD codec
to secure connection through SRTP/ZRTP
to bypass the limit on the number of lines E1/T1
Our services