EmerSSL

Nếu bạn đang quen sử dụng chứng chỉ SSL để xác thực không mật khẩu , bạn biết đấy cách này rất tốn kém. Tồi tệ nhất, nếu cơ quan chứng nhận của bạn bị mua chuộc, bạn sẽ bị tổn thất rất nhiều.

Bây giờ hãy gặp EmerSSL.

Một cơ sở hạ tầng hoàn toàn phi tập trung với chứng chỉ SSL, làm cho các vụ lừa đảo người trung gian trở nên không thể. Và cách này cũng rẻ hơn so với CA tập trung.

Và rất dễ sử dụng: Đầu tiên, tạo chứng chỉ riêng của bạn, và tận hưởng việc không sử dụng mật khẩu, bảo mật và truy cập vào các trang web đã chọn trong nhiều năm.

EmerSSL là một hệ thống xác thực trang web không mật khẩu, sử dụng Emercoin Blockchain như một kho lưu trữ phi tập trung và đáng tin cậy của các tổng hash dành cho chứng chỉ SSL của khách hàng. Các chứng chỉ có thể được tạo ra bởi người dùng trên máy tính của họ, nhanh chóng thay thế khi cần thiết, mà không cần bất kỳ cơ quan trung ương nào. Điều này làm cho hệ thống có hiệu quả cho các cập nhật theo lịch trình hoặc thu hồi nhanh chóng các chứng chỉ bị tổn hại.

EmerSSL cho phép một hệ thống phi tập trung hoàn toàn. Nói cách khác, không có thực thể duy nhất nào kiểm soát việc xác thực, không giống các hệ thống như Kerberos, OpenID, TeddyID, và tương tự. Do đó,EmerSSL sẽ không phải chịu một sự gián đoạn dịch vụ trên toàn hệ thống dù là do lỗi kỹ thuật hoặc tấn công máy chủ. Tài khoản của người dùng không thể bị treo trên toàn cầu theo ý muốn của một cơ quan duy nhất.

Liên kết với công nghệ EmerSSL là EmerSSL InfoCard - một hệ thống "danh thiếp" bổ sung cho việc đăng nhập không mật khẩu của EmerSSL bằng cách tự động điền biểu mẫu trên trang web dựa trên dữ liệu nằm trong Emercoin Blockchain.

EmerSSL is the best solution:
for repeated use of one client SSL certificate for authorization on any server in EmerSSL system without compromising security
for the start of secure SSL session only after successful certificate authentication process
to autofill a new account form with data recorded in the blockchain
Our services