EmerSSH

Bạn có sử dụng một máy chủ dựa trên PKI? Đừng hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu quản trị viên của máy chủ muốn hành động dơ bẩn. Với EmerSSH, bạn hoàn toàn an toàn.

Thông qua tính chất phi tập trung của nó, EmerSSH không cho phép bất kỳ ai có được các khoá chứng chỉ gốc và do đó giải mã dữ liệu được truyền đi.

EmerSSH có thể được nối tiếp liền mạch với OpenSSH, cho phép bạn thêm linh hoạt trong bảo mật.

EmerSSH là một hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) và danh sách kiểm soát tiếp cận (ACL) bằng cách sử dụng blockchain Emercoin.

EmerSSH có thể được nối tới OpenSSH, cung cấp một cách thoải mái, an toàn và linh hoạt để đăng nhập vào nhiều máy chủ thông qua SSH. Trong trường hợp này, OpenSSH được cấu hình để tham khảo tiện ích emcssh, truy vấn Emercoin Blockchain và lấy thông tin xác thực SSH trong quá trình xác thực.

Với EmerSSH, người dùng có thể quản lý khoá công khai của chính mình bằng cách gửi và chỉnh sửa hồ sơ trong blocker của Emercoin qua GUI hoặc dòng lệnh. Tương tự, quản trị viên có thể quản lý các nhóm người dùng cho các dịch vụ của họ có thể chứa các tham chiếu đến các nhóm khác cũng như người dùng cá nhân - cho phép tạo các cây xác thực đệ quy.

EmerSSH hoạt động dưới tên viết tắt dịch vụ "ssh" trong Emercoin NVS.

EmerSSH is the best solution:
for decentralization of authority and as a result increased security
for easy administration and use
for automatic updating of keys and groups without the help of the administrator
for reduction in price for infrastructure support and its administration
to create absolute trust between distributed participants of infrastructure
Our services