EmerLNX

EmerLNX là một mạng lưới ngang hàng giao dịch đường link quảng cáo dạng văn bản dựa vào mô hình tính tiền theo mỗi click. EmerLNX hoạt động dưới "lnx" tên viết tắt dịch vụ EmerNVS.

Rất tiếc dự án EmerLNX đang tạm ngưng cho đến khi nó được phát triển tiếp

Có 3 vai trò trong hệ thống:

  • Người Mua : Sử dụng mạng lưới EmerLNX để quảng cáo website của họ. Họ sẽ trả mạng lưới EmerLNX một số tiền nhỏ cho mỗi khách truy cập website của họ mà được giới thiệu bởi hệ thống EmerxLNX

  • Host : Hiển thị quảng cáo EmerLNX trên website của họ. Khi một khách kích vào quảng cáo đó, Host sẽ dẫn khách đó đến website của Người Mua và nhận thanh toán từ Người Mua cho mỗi lần truy cập website đó.

  • Khách truy cập website : Một người dùng website bình thường sẽ kích vào quảng cáo được hiển thị trên website của Host và đi đến website của người bán

Trong hệ thống EmerLNX, một Người Bán sẽ trả trực tiếp Host cho mỗi khách truy cập website. Không có một đơn vị tập trung nào thiết lập giá tối thiểu, từ ngữ được cho phép, vv… và cũng không có phí tham gia hoặc hoa hồng. Tất cả thanh toán đều đi trực tiếp từ Người Bán tới Host mà không có bất kì sự tham gia của đại lý trung gian nào.

Một người tham gia EmerLNX là một Người Bán và là Host cùng một lúc, ví dụ họ có thể đặt quảng cáo trên website của họ và mua lượt truy cập (traffic) từ mạng lưới EmerLNX. Do đó, họ có thể trả cho người tham gia khác để thu hút lượng khách truy cập đến website của họ, và đồng thời kiếm tiền bằng cách giới thiếu khách truy cập vào website khác.

EmerLNX được vận hành bằng tiền mã hóa Emercoin và có hai cách sử dụng nó:

  • Sử dụng Emercoin(EMC như là một đơn vị thanh toán cho mỗi hành động click .
  • Nó sử dụngEmerNVS như là một kho lưu trữ phi tập trung các hợp đồng quảng cáo.
EmerLNX is the best solution:
if you are looking for a scalable system without bottlenecks that can slow it down
if you don’t want to pay a middleman for advertisement placement and display
as an ads system without centralized censorship system
if you want to decide how much to pay or to charge for every ad
as a system with a mechanism of paid contextual links, in other words – “advertising without advertising”
if you want to install on your website an ads system that is easy to use and maintain
Our services